ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

21ος αιώνας

Τοπο-ανάλυση

Το καλλιτεχνικό βιβλίο Τοπο-ανάλυση της νέας χαράκτριας Ελένης Παναγίδου αποτελείται από ένα σκληρό εξώφυλλο και χαρακτικά (φιλοτεχνημένα με την τεχνική του ανάγλυφου, τυπωμένου χωρίς μελάνι)

Read More »

La domadora (Η θηριοδαμάστρια)

Dario Melendez Manzano (1985 – ) χαράκτης,La domadora (Η θηριοδαμάστρια) – οξυγραφία καιμεταφορά εικόνας – 2009Σειρά 35 οξυγραφιών 35 μεξικανών χαρακτών μετίτλο Οξυγραφίες της ιστορίας

Read More »

C.Q.R.

Rubén Maya (1964 – ) χαράκτης,C.Q.R. – έγχρωμη οξυγραφία και ακουατίντα2010 – 26/50Σειρά 35 οξυγραφιών 35 μεξικανών χαρακτών μετίτλο Οξυγραφίες της ιστορίας μας (2010), για

Read More »

Zapata (Ζαπάτα)

Gilberto Aceves Navarro (1931 – ) χαράκτης,Zapata (Ζαπάτα) – οξυγραφία και ακουατίντα2007 – 26/50Σειρά 35 οξυγραφιών 35 μεξικανών χαρακτώνμε τίτλο Οξυγραφίες της ιστορίας μας (2010)για

Read More »