ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

16ος αιώνας

Ο Μυστικός Δείπνος

Livio Agresti (1505 – 1579) ζωγράφος, Cornelis Cort(1533 – 1578) χαράκτης,Ο Μυστικός Δείπνος – Paulus Palumbus Novariensis &Gaspar Albertus εκδότες – χαλκογραφία με καλέμι –1578

Read More »

Retrato de la colona di Roma

Marco Dente (Marco da Ravenna) (ca 1490 – 1527)χαράκτης,Retrato de la colona di Roma – χαλκογραφία με καλέμι1515-1527 – 2η κατάσταση (2 καταστάσεις) τηςπλάκας, με

Read More »

Tempe [Τα Τέμπη]

Το Parergon αποτελεί έναν ιστορικό άτλαντα (περιέχει τους χάρτες οι οποίοι αφορούν στην αρχαιότητα),μέρος του πρώτου σοβαρού άτλαντα της Δυτικής Ευρώπης, τοTheatrum Orbis Terrarum του

Read More »