ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Gilberto Aceves Navarro (1931 – ) χαράκτης,
Zapata (Ζαπάτα) – οξυγραφία και ακουατίντα
2007 – 26/50
Σειρά 35 οξυγραφιών 35 μεξικανών χαρακτών
με τίτλο Οξυγραφίες της ιστορίας μας (2010)
για τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας του Μεξικού
Παράσταση: 25 εκ. x 20 εκ.
Χαρτί: 37,5 εκ. x 37,5 εκ.
Μεξικανική σχολή
Αρ. 1272 – Απόκτηση 2011