ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Max Andersson (1962 – ) χαράκτης,
Wie kranke Ideen entstehen (Πώς εμφανίζονται οι άρρωστες ιδέες)
έγχρωμη μεταξοτυπία – 2008
Παράσταση: 85,5 εκ. x 61 εκ.
Χαρτί: 90 εκ. x 64 εκ.
Σουηδική σχολή
Αρ. 2019 – Απόκτηση 2013