ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

62

Vue du superbe temple du serpent dans la ville de Juida à la Chine (Όψη του υπέροχου ναού του Φιδιού στην πόλη Ζουίδα στην Κίνα)

Ανώνυμος (18ος αιώνας) χαράκτης,
Vue du superbe temple du serpent dans la ville de Juida à la
Chine (Όψη του υπέροχου ναού του Φιδιού στην πόλη Ζουίδα
στην Κίνα) – επιχρωματισμένη χαλκογραφία με καλέμι
1760-1780 (προοπτική όψη)
Παράσταση: 27,2 εκ. x 44 εκ.
Χαρτί: 32,5 εκ. x 48,6 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 832 – Απόκτηση 2009