ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Frans Hogenberg (1535 – 1590) χαράκτης,
Valenchiennes / Valencena, quondam Cygnorum vallis, urbs
Han. Perelegans et valde magnifica (χάρτης της γαλλικής
πόλης Valenciennes) – χαλκογραφία με καλέμι – 1582
Διπλή σελίδα – Πίσω σελίδα: Σελ. 25 του τρίτου
τόμου (1581) του άτλαντα Civitates Orbis Terrarum
χάραξη και έκδοση Frans Hogenberg, με κείμενα του
Georg Braun (λατινική έκδοση)
Παράσταση: 39,5 εκ. x 35 εκ.
Χαρτί: 35 εκ. x 46,5 εκ.
Φλαμανδική – γερμανική σχολή
Αρ. 269 – Απόκτηση 2008