ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Harold Altman (1924 – 2003) χαράκτης,
Two trees (Δύο δέντρα) – ακουατίντα – 1975 – Ε.Α.
Σειρά Trees in parks
Παράσταση: 15 εκ. x 19,7 εκ. – Χαρτί: 28 εκ. x 38 εκ.
Αμερικανική (ΗΠΑ)-Γαλλική σχολή
Αρ. 3931 – Απόκτηση 2018