ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Rodica Lomnãşan (1965 – ) χαράκτρια,
The house with memories (Το σπίτι με αναμνήσεις)
έγχρωμη οξυγραφία – 2001 – AP
Παράσταση: 40 εκ. x 51 εκ. – Χαρτί: 50 εκ. x 70 εκ.
Ρουμανική σχολή
Αρ. 907 – Απόκτηση 2010