ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Justin Diggle (1966 – ) χαράκτης,
The eye behind the camera (Το μάτι πίσω από τον φακό) –
βαθυτυπία από φωτοπολυμερική πλάκα – 1989
Παράσταση: 58,5 εκ. x 39,2 εκ.
Χαρτί: 70 εκ. x 50 εκ.
Αγγλική-Αμερικανική (ΗΠΑ) σχολή
Αρ. 688 – Απόκτηση 2009