ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Ανώνυμος (15ος – 16ος αιώνας) χαράκτης,
Η πολιορκία των Συρακουσών – ξυλογραφία – πριν το 1505
Εικονογράφηση του βιβλίου Todas las decadas de Tito
Liuio trasladadas en romance Castellano (Decada III Libro
IV) (ισπανική μετάφραση του βιβλίου του Titus Livius,
Ab Urbe condita, Lib. XXIV, Cap. 33-34), εκδότης
George Coci, Σαραγόσα, 1520
Η ίδια ξυλογραφία εικονογραφεί τη γερμανική έκδοση
του βιβλίου Historie uß Tito livio gezogen (Mentz [Mainz] Johannes Schöffer, 1505)
Παράσταση & πρωτόγραμμα: ξυλογραφίες
Κείμενο: γοτθικά τυπογραφικά στοιχεία.
Παράσταση: 11,8 εκ. x 14,5 εκ.
Χαρτί: 28 εκ. x 19,2 εκ.
Γερμανική σχολή
Αρ. 3939 – Απόκτηση 2018