ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Louis Fabricius Dubourg (1693 – 1775) σχεδιαστής,
Jacob Folkema (1692 – 1763) χαράκτης,
Télémaque arrive à Ithaque, et retrouve Ulysse son père chez
le fidelle Eumée (Ο Τηλέμαχος επιστρέφει στην Ιθάκη και
συναντιέται με τον πατέρα του τον Οδυσσέα στο σπίτι του
πιστού Εύμαιου) – οξυγραφία και χαλκογραφία
με καλέμι -1734
27η χαλκογραφία από το βιβλίο Les Avantures de
Télémaque, fils d’Ulysse, Par Feu Messire François de
Salignac, de la Mothe-Fénelon, (…) Nouvelle édition conforme
au Manuscrit original, et enrichie de figures en taille-douce (…) (Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου) A Amsterdam, chez J.
Wetstein & G. Smith & Wacharie Chatelain – A Rot

terdam, chez Jean Hofhout, M DCC XXXIV
Παράσταση: 20,5 εκ. x 17 εκ.
Πλάκα: 23 εκ. x 18 εκ. – Χαρτί: 27,5 εκ. x 22,5 εκ.
Φλαμανδική σχολή
Αρ. 3835 – Απόκτηση 2017