ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Cornelis de Bruijn (1652 – 1727) σχεδιαστής,
Ανώνυμος (17ος αιώνας) χαράκτης,
Scio (Η Χίος) – χαλκογραφία με καλέμι – 1698
Μια από τις 200 χαλκογραφίες (εκτός κειμένου,
μεταξύ σελίδων 168 και 169) που εικονογραφούν το
βιβλίο του Cornelis de Bruijn Reizen van Cornelis de
Bruyn door de vermaardste Deelen van Klein Asia, de Eylanden
Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio etc (Verrijkt mer
als 200 Kopere Kunstplaaten door alles den auteur zelf na het
leven afgeteekend – Privilegie Delft), εκδότης Henrik van
Kronevelt, 1698
Παράσταση: 28,5 εκ. x 124,5 εκ.
Χαρτί: 32,5 εκ. x 125 εκ.
Φλαμανδική σχολή
Αρ. 3700 – Απόκτηση 2016