ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

68

Saint Sébastien martyr (Ο Άγιος Σεβαστιανός, μάρτυρας)

Augustin Théodule Ribot (1823 – 1891) ζωγράφος,
Louis Monziès (1849 – 1930) χαράκτης,
Saint Sébastien martyr (Ο Άγιος Σεβαστιανός, μάρτυρας)
οξυγραφία – 1879
Παράσταση: 20,1 εκ. x 27,1 εκ.
Χαρτί: 28 εκ. x 42 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 508 – Απόκτηση 2009