ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Hiroshige Ando (1797 – 1858) ζωγράφος,
Ανώνυμος (19ος αιώνας) χαράκτης,
Ryogoku-bashi & Μoto-Yanagi-bashi (Η γέφυρα Ryogoku &
η γέφυρα Μoto-Yanagi) – έγχρωμη ξυλογραφία (mokuhanga) – 1839-42
Παράσταση και χαρτί: 34 εκ. x 11,8 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 2924 – Απόκτηση 2015