ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Jean-Baptiste Hilaire (1753 – 1822) σχεδιαστής,
Pierre-Gabriel Berthault (1737 – 1821) (για τη
χαλκογραφία με καλέμι) & Charles-Nicolas Varin
(1741 – 1812) (για την οξυγραφία) χαράκτες,
Ruines d’un temple à Euromus
(Ερείπια ενός ναού στην
Εύρωμο) – οξυγραφία και χαλκογραφία με καλέμι – 1782
Χαλκογραφία-εικονογράφηση του έργου του
Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, Παρίσι,
σε τρεις τόμους μεγάλα in-folio (1782 για τον πρώτο
τόμο). Η χαλκογραφία είναι η πρώτη της σειράς 5
χαλκογραφιών για αυτόν τον ναό, βρίσκεται στον
πρώτο τόμο, εκτός κειμένου μετά τη σελίδα 168.
Παράσταση: 21 εκ. x 34,3 εκ.
Χαρτί: 35 εκ. x 52 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 739 – Απόκτηση 2009