ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Μιχάλης Αρφαράς (1954 – ) χαράκτης,
Roofgarden party – επιχρωματισμένη ξυλογραφία
σε όρθιο ξύλο – 1984 – 29/50
Παράσταση: 23,8 εκ. x 17,5 εκ.
Χαρτί: 32 εκ. x 25 εκ.
Ελληνική-Γερμανική σχολή
Αρ. 191 – Απόκτηση 2008