ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Raffaello Sanzio (1483 – 1520) ζωγράφος, Nicolas
Chapron (1612 – 1655) χαράκτης,
Reversae sunt aquae de terra. Egressus est ergo Noë filii ejus.
(Ο Νώε βγαίνει από την Κιβωτό) – χαλκογραφία με καλέμι
και οξυγραφία – 1649-1654 (4η κατάσταση της πλάκας)
11η οξυγραφία από τις 54 που αποτελούν ένα μικρό
επίμηκες in-folio με τίτλο Sacrae historiae acta a Raphaele
Urbin in Vaticanis Xystis ad picturae miraculum expressa Nicolaus Chapron Gallus a se delineata et incisa D.D.D. Romae
MDCXXXXIX), (ή Βίβλος του Ραφαήλ) επανέκδοση από
τον Pierre Mariette, Παρίσι, 1649-1657
Παράσταση: 22,3 εκ. x 25,5 εκ.
Χαρτί: 32,6 εκ. x 50 εκ.
Ιταλική-γαλλική σχολή
Αρ. 937 – Απόκτηση 2010