ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Charles Auguste, baron de Steuben (1788 – 1858)
ζωγράφος, Jean-Pierre Marie Jazet (1788 – 1856)
χαράκτης,
Retour de l’Île d’Elbe (Eπιστροφή του Ναπολέοντα από τη
νήσο Έλβα) – ακουατίντα και στιγμογραφία – 1827,
Έκδοση 1850
Παράσταση: 71,5 εκ. x 98,5 εκ.
Χαρτί: 97 εκ. x 124 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 1646 – Απόκτηση 2013