ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Hishida Toshiko (1961 – ) χαράκτρια,
Peace (Ειρήνη) – έγχρωμη μεταξοτυπία – 2016 – A.P.
Παράσταση: 54,5 εκ. x 82,5 εκ.
Χαρτί: : 69 εκ. x 96,5 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 3864 – Απόκτηση 2017