ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

55

Pâris enlène Hélène (Η απαγωγή της Ελένης από τον Πάρη)

Guido Reni (1575 – 1642) ζωγράφος, Charles-Nicolas Cochin (1715 – 1790) σχεδιαστής, Louis Joseph
Masquelier (1741 – 1811) χαράκτης,
Pâris enlène Hélène (Η απαγωγή της Ελένης από τον Πάρη)
oξυγραφία και χαλκογραφία με καλέμι – 1779
2ο φύλλο ενός τεύχους 5 φύλλων με 10 χαρακτικά
(2 σε κάθε φύλλο), πριν την έκδοση σε βιβλίο του
έργου του Laborde Voyage pittoresque de la France,
Παρίσι, 1780 (το οποίο εικονογραφούσαν)
Παράσταση: 24,7 εκ. x 18,2 εκ.
Χαρτί: 35,5 εκ. x 53 εκ.
Ιταλική-γαλλική σχολή
Αρ. 3732 – Απόκτηση 2016