ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

oszlopok

Oszlopok (Kολώνες)

István Orosz (1951 – ) χαράκτης,
Oszlopok (Kολώνες) – οξυγραφία – 201. – 56/85
Από τη σειρά Αδύνατα αντικείμενα
Παράσταση: 37,2 εκ. x 17,8 εκ.
Χαρτί: 58 εκ. x 33 εκ.
Ουγγρική σχολή
Αρ. 2934 – Απόκτηση 2014