ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Dóra Keresztes (1953 – ), χαράκτρια,
Malmor Nigasa I – λινογραφία – 2012 – ΕΑ/ΙΙ
Παράσταση: 24 εκ. x 17 εκ.
Χαρτί: 35 εκ. x 27 εκ.
Ουγγρική σχολή
Αρ. 2932 – Απόκτηση 2014