ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Antonio Balestra (1666 – 1740) χαράκτης,
Madonna con Bambino (Παναγία και Βρέφος)
οξυγραφία – 1702
Παράσταση: 14,5 εκ. x 11,7 εκ.
Χαρτί: 17 εκ. x 13 εκ.
Ιταλική σχολή
Αρ. 1542 – Απόκτηση 2012