ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

47

Mεταμορφώσεις του Οβιδίου, βιβλίο ΧΙΙΙ

Francesco Cleyn (1582 – 1658) σχεδιαστής,
Salomon Savery (1594 – 1678) χαράκτης,
Mεταμορφώσεις του Οβιδίου, βιβλίο ΧΙΙΙ – χαλκογραφία με καλέμι – 1632
Μια από τις 16 χαλκογραφίες εικονογράφηση του
βιβλίου Ovids’ Metamorfosis englished, Mythologiz’d and represented in figures by G S (George Sandy), 1632
μεταξύ σελ. 422 & 423
Παράσταση: 24 εκ. x 17,5 εκ.
Χαρτί: 24,8 εκ. x 17,9 εκ.
Φλαμανδική σχολή
Αρ. 3730 – Απόκτηση 2016