ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

le-joueurs-de-cartes

Les joueurs de cartes (Οι χαρτοπαίχτες)

David Teniers ο Nεότερος (1610 – 1690) ζωγράφος,
Pierre-François Basan (1727 – 1797) χαράκτης,
Les joueurs de cartes (Οι χαρτοπαίχτες)
οξυγραφία και χαλκογραφία με καλέμι – 1755
Παράσταση: 33,4 εκ. x 41,4 εκ.
Χαρτί: 40 εκ. x 55 εκ.
Φλαμανδική-γαλλική σχολή
Αρ. 2015 – Απόκτηση 2013