ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Αριστούργημα της εικονογραφημένης λογοτεχνίας τον 18ον αιώνα είναι το σύγχρονο “έπος” του Γάλλου Fénelon, Οι Περιπέτειες του Τηλεμάχου.Ολλανδική έκδοση πολυτέλειας του 1734 με χαλκογραφίες ειδικά σχεδιασμένες και τυπωμένες για την έκδοση, αποτελεί ένα υπόδειγμα της εικονογραφημένης λογοτεχνίας του 18ου αιώνα: εκτός από την εξαιρετική τυπογραφία του, ξεχωρίζει για την ποικιλία και την ποιότητα των χαρακτικών: ξυλογραφίες για διακοσμήσεις (επίτιτλες, πρωτογράμματα και διακοσμήσεις στο τέλος κεφαλαίου) και χαλκογραφίες για την προμετωπίδα, τον χάρτη του ταξιδιού του Τηλέμαχου, την προσωπογραφία του συγγραφέα, και 24 αφηγηματικές χαλκογραφίες, μία για κάθε κεφάλαιο.

François de Salignac de la Mothe-Fénelon
(1651 – 1715) συγγραφέας, Bernard Picart
(1673 – 1733) και άλλοι, εικονογράφοι,
9 επώνυμοι χαράκτες,
Les Avantures de Télémaque, fils d’Ulysse, Par Feu Messire
François de Salignac, de la Mothe-Fénelon, (…) Nouvelle
édition conforme au Manuscrit original, et enrichie de figures en
taille-douce (…) (Οι περιπέτειες του Τηλεμάχου) A Am

sterdam, chez J. Wetstein & G. Smith & Wacharie
Chatelain – A Rotterdam, chez Jean Hofhout,
M DCC XXXIV (1734)
71 χαρακτικά: ξυλογραφίες (επίτιτλες,
πρωτογράμματα και διακόσμηση τέλους κεφαλαίου)
και χαλκογραφίες (προμετωπίδα, χάρτης,
προσωπογραφία του συγγραφέα, 24 ολοσέλιδες
χαλκογραφίες 21,8 εκ. x 17,3 εκ.)
In 4° (27,5 εκ. x 22,5 εκ.) – 424 σελ.
Φλαμανδική-Γαλλική σχολή
Αρ. 3835 – Απόκτηση 2017

Προμετωπίδα (χαλκογραφία: σχέδιο Bernard Picart,
χάραξη Jacob Folkema) Ο Τηλέμαχος και η Αθηνά

Εικονογράφηση του κεφαλαίου ΙΧ (χαλκογραφία:
σχέδιο Louis Fabricius Du Bourg,
χάραξη Jacob Folkema) Η Αφροδίτη μπροστά στον Δία

Σελίδα τίτλου (χαλκογραφία: σχέδιο Louis Fabricius
Du Bourg, χάραξη Pieter Tanje)

Επίτιτλη διακόσμηση και πρωτόγραμμα (ξυλογραφίες
Jean-Michel Papillon) (σημείωμα του εκδότη)