ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

le_retour

Le retour du laboureur (Η επιστροφή του αγρότη)

Charles Benazech (1767 – 1794) ζωγράφος,
François-Robert Ingouf (Ingouf ο Nεότερος)
(1747 – 1812) χαράκτης,
Le retour du laboureur (Η επιστροφή του αγρότη) – οξυγραφία
και χαλκογραφία με καλέμι – 1781
Παράσταση: 54 εκ. x 62,5 εκ. – Χαρτί: 60 εκ. x 68 εκ.
Αγγλική – γαλλική σχολή
Αρ. 1251 – Απόκτηση 2011