ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

François Georgin (1801 – 1863) χαράκτης,
Le retour de l’Île d’Elbe (Η επιστροφή του Ναπολέοντα από τη
νήσο Έλβα) – επιχρωματισμένη ξυλογραφία – 1833
Παράσταση: 32 εκ. x 53 εκ.
Χαρτί: 42,5 εκ. x 63 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 1245 – Απόκτηση 2011