ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

96

Le port des pêcheurs à Saint Tropez (Το ψαρολίμανο του Σαιν-Τροπέ)

Charles Pinet (1867 – 1932) χαράκτης,
Le port des pêcheurs à Saint Tropez
(Το ψαρολίμανο του Σαιν-Τροπέ) – οξυγραφία – 1931
Από τη σειρά 4 οξυγραφιών
Όψεις του Σαιν-Τροπέ (1931)
Παράσταση: 19,8 εκ. x 28,5 εκ.
Χαρτί: 32,5 εκ. x 43,5 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 1654 – Απόκτηση 2012