ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Philibert Louis Debucourt (1755 – 1832) χαράκτης,
Le menuet de la mariée (Το μενουέ της νύφης) – έγχρωμη
οξυγραφία και ακουατίντα (wash manner) – 1786
(5η κατάσταση της πλάκας)
1η χαλκογραφία του διπτύχου
(2ο έργο: La noce au château)
Παράσταση: 30,7 εκ. x 23,3 εκ.
Πλάκα: 38,7 εκ. x 28,5 εκ. – Χαρτί: 41,5 εκ. x 31 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 1653 – Απόκτηση 2012