ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Jacques Callot (1592 -1635) χαράκτης,
Le combat naval (Η ναυμαχία) – οξυγραφία – 1630-1635
(2η κατάσταση της πλάκας)
10η οξυγραφία της σειράς Paysages Gravés pour Jean de
Médicis (Τοπία χαραγμένα για τον Τζοβάνι ντε Μέντιτσι)
(10 οξυγραφίες) – Εκδότης Israël Silvestre -1630-1635
Παράσταση: 11,1 εκ. x 24,7 εκ.
Χαρτί: 11,9 εκ. x 25,2 εκ.
Γαλλική (Λωρραίνη) σχολή
Αρ. 2014 – Απόκτηση 2013