ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

69

Le Christ porté au tombeau (Ο ενταφιασμός)

Charles-François Jalabert (1819 – 1901) ζωγράφος,
Alphonse Leroy (1820 – 1902) χαράκτης,
Le Christ porté au tombeau (Ο ενταφιασμός)
ξεστή χαλκογραφία -1861
Παράσταση: 50 εκ. x 74,5 εκ. – Χαρτί: 70 εκ. x 95 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 832 – Απόκτηση 2009