ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Jean-Paul Marchal (1928 – 2016), χαράκτης,
L’artiste moqué (Κοροϊδεύουν τον καλλιτέχνη)
έγχρωμη ξυλογραφία – 2006 – 12/20
Παράσταση: 34 εκ. x 63 εκ. – Χαρτί: 50 εκ. x 78 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 702 – Απόκτηση 2009