ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

99

L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel (Ο γάιδαρος φορτωμένος με αλάτι και ο γάιδαρος φορτωμένος με σφουγγάρια)

Marc Chagall (1887 – 1985), χαράκτης,
L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel (Ο γάιδαρος
φορτωμένος με αλάτι και ο γάιδαρος φορτωμένος με σφουγγάρια) –
οξυγραφία και ακουατίντα – 1927-1930, έκδοση 1952
19η χαλκογραφία της σειράς-εικονογράφησης των
Μύθων του Ζαν ντε Λα Φονταίν (Les Fables de La
Fontaine, Έκδοση Tériade 1952)
Παράσταση: 30 εκ. x 24,2 εκ. – Χαρτί: 39,8 εκ. x 30 εκ.
Ρωσική-Γαλλική σχολή
Αρ. 3480 – Απόκτηση 2015