ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

143

Landscape with choros (Τοπίο με χορό)

Φρίξος Παπαντωνίου (1971 – ) χαράκτης,
Landscape with choros (Τοπίο με χορό) – έγχρωμη
λινογραφία – 1992 – 5/25
Παράσταση: 59 εκ. x 42 εκ. – Χαρτί: 76 εκ. x 56.5 εκ.
Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 3158 – Απόκτηση 2014