ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

54

L’amour menaçant (Ο απειλών Έρως)

Charles-Antoine Coypel (1694 – 1752) ζωγράφος,
Jean Daullé (1703 – 1763) χαράκτης,
L’amour menaçant (Ο απειλών Έρως)
οξυγραφία και χαλκογραφία με καλέμι – 1755
Παράσταση: 34 εκ. x 25,5 εκ.
Χαρτί: 40 εκ. x 31 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 3827 – Απόκτηση 2017