ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Salvatore Lovaglio (1947 – ) χαράκτης,
Lago (Λίμνη) – έγχρωμο μαλακό βερνίκι,
ακουατίντα και carborundum – 2013 – 26/50
Παράσταση: 19,5 εκ. x 24,8 εκ.
Χαρτί: 35,5 εκ. x 35 εκ.
Ιταλική σχολή
Αρ. 3808 – Απόκτηση 2016