ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

57

L’accordée de village (Αρραβώνας στο χωριό)

Jean-Baptiste Greuze (1719 – 1782) ζωγράφος
Jean-Jacques Flipart (1725 – 1805) χαράκτης,
L’accordée de village (Αρραβώνας στο χωριό)
οξυγραφία και χαλκογραφία με καλέμι – 1770
Παράσταση: 48.7 εκ. x 62,7 εκ.
Πλάκα και χαρτί: 53 εκ. x 62,7 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 1257 – Απόκτηση 2011