ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Jacques Callot (1592 – 1635) χαράκτης,
La roue (Ο τροχός των βασανιστηρίων) – οξυγραφία – 1633
14η οξυγραφία της σειράς Les Misères de la Guerre (Οι
συμφορές του πολέμου) λεγόμενης Les Grandes Misères de
la Guerre (Οι μεγάλες συμφορές του πολέμου), λόγω των
διαστάσεων των οξυγραφιών – Εκδότης Israël
Silvestre – 1633
Παράσταση: 8 εκ. x 18,5 εκ. – Χαρτί: 9 εκ. x 19,5 εκ.
Γαλλική (Λωρραίνη) σχολή
Αρ. 287 – Απόκτηση 2008