ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Η σειρά τα Πάθη του Χριστού, η λεγόμενη Μικρή λόγω των διαστάσεων των οξυγραφιών, παρουσιάζει με μικροσκοπικές λεπτομέρειες 12 σκηνές των Παθών του Χριστού, από τον Νιπτήρα μέχρι και τον θάνατό του στον σταυρό,συνδιάζοντας παραδοσιακά στοιχεία και μια πολύ προσωπική απόδοση των Παθών: σύγχρονες ενδυμασίες μερικών προσώπων, σύνθεση της εικόνας, έντονη κίνηση και τάση προς το φανταστικό και το δραματικό.

Jacques Callot (1592 – 1635) χαράκτης,
La Passion de Notre-Seigneur Jésus Christ (Τα Πάθη του
Χριστού), λεγόμενη La Petite Passion (Τα μικρά Πάθη)
λόγω των διαστάσεων των οξυγραφιών),
12 οξυγραφίες – Εκδότης Israël Silvestre – 1624-1625
Γαλλική (Λωρραίνη) σχολή
Αρ. 3684 – Απόκτηση 2016

Ο Μυστικός Δείπνος, 2η οξυγραφία της σειράς
Παράσταση: 7,5 εκ. x 5,8 εκ. – Χαρτί: 8,3 εκ. x 6,2 εκ

Ιδού ο Άνθρωπος, 9η οξυγραφία της σειράς
Παράσταση: 7,6 εκ. x 5,8 εκ. – Χαρτί: 8,5 εκ. x 6,7 εκ

Η Σταύρωση, 11η οξυγραφία της σειράς
Παράσταση: 7,6 εκ. x 5,9 εκ. – Χαρτί: 8,3 εκ. x 6,6 εκ

Η Λόγχη, 12η οξυγραφία της σειράς
Παράσταση: 7,6 εκ. x 5,8 εκ. – Χαρτί: 8,5 εκ. x 6,6 εκ