ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

188

La “justicia” e incomprensible para el hombre promedio… (Η “δικαιοσύνη” είναι ακατανόητη για τον μέσο άνθρωπο…)

Felix Rebolledo Herrera (1944 – 1986) χαράκτης,
La “justicia” e incomprensible para el hombre promedio…
(Η “δικαιοσύνη” είναι ακατανόητη για τον μέσο άνθρωπο…)
ξυλογραφία – 1979 – 4/20
Παράσταση: 39 εκ. x 43 εκ. – Χαρτί: 50 εκ. x 70 εκ.
Περουβιανή σχολή
Αρ. 439 – Απόκτηση 2008