ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Dario Melendez Manzano (1985 – ) χαράκτης,
La domadora (Η θηριοδαμάστρια) – οξυγραφία και
μεταφορά εικόνας – 2009
Σειρά 35 οξυγραφιών 35 μεξικανών χαρακτών με
τίτλο Οξυγραφίες της ιστορίας μας (2010), για τα 200
χρόνια της ανεξαρτησίας του Μεξικού
Παράσταση: 25 εκ. x 20 εκ. – Χαρτί: 37,5 εκ. x 38 εκ.
Μεξικανική σχολή
Αρ. 1278 – Απόκτηση 2011