ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

101

La danse du diable (Ο χορός του διαβόλου)

Erik Desmazières (1948 – ) χαράκτης,
La danse du diable (Ο χορός του διαβόλου)
οξυγραφία και ακουατίντα – 1992 – 85/150
Παράσταση: 27,5 εκ. x 23 εκ.
Χαρτί: 48,5 εκ. x 38 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 3938 – Απόκτηση 2018