ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

i-know-why-the-caged-bird-sings

I know why the caged bird sings (Ξέρω γιατί το πουλί σε κλουβί κελαηδεί)

Robert Darabos (1983 – ) χαράκτης, 197
I know why the caged bird sings (Ξέρω γιατί το πουλί σε κλουβί
κελαηδεί) – οξυγραφία – 2010 – AP
Σειρά Birdman (2010-2011)
Παράσταση: 15 εκ. x 10 εκ. – Χαρτί: 30 εκ. x 22 εκ.
Αμερικανική (ΗΠΑ) σχολή
Αρ. 903 – Απόκτηση 2010