ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

ismail_meeting-with-zara

Iζμαήλ Μπέης – Συνάντηση με τη Ζάρα

Konstantin Dmitrievich Flavitsky (1830 – 1866)
ζωγράφος, Ανώνυμος (19ος αιώνας) χαράκτης,
Iζμαήλ Μπέης – Συνάντηση με τη Ζάρα – ατσαλογραφία
ca 1850
Eικονογραφημένη έκδοση του ποιήματος του Μιχαήλ
Γιούριεβιτς Λέρμοντοφ Iζμαήλ Μπέης (Πρώτο μέρος)
Έκδοτης V. E. Gengel
Παράσταση: 12 εκ. x 17.2 εκ.
Χαρτί: 18 εκ. x 21 εκ.
Ρωσική σχολή
Αρ. 203 – Απόκτηση 2008