ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

185

Hobby

Alexander Anatolyevich Chebotarev (1949 – )
χαράκτης,
Hobby – έγχρωμη λιθογραφία – 1984 – 4/6
Παράσταση: 49,6 εκ. x 45 εκ. – Χαρτί: 59 εκ. x 55 εκ.
Ρωσική σχολή
Αρ. 156 – Απόκτηση 2008