ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Sir John Gilbert (1817 – 1897) σχεδιαστής, George
Dalziel (1815 – 1902) & Edward Dalziel (1817 – 1905)
χαράκτες,
Hamlet (Άμλετ) – ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο – 1860
Εικονογράφηση του 3ο τόμου (σελ. 326) του έργου
The Plays of Shakespeare. Edited by Howard Staunton. The
Illustrations by John Gilbert. Engraved by the Brothers Dalziel
London: George Routledge & Co., vol. I, 1858; vol. II
1859; vol. III 1860)
Παράσταση: 20,3 εκ. x 12,4 εκ.
Χαρτί: 24,5 εκ. x 15,6 εκ.
Αγγλική σχολή
Αρ. 91 – Απόκτηση 2008