ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

green-remains

Green remains (Πράσινα απομεινάρια)

Sato Takumi (1989 – ) χαράκτης,
Green remains (Πράσινα απομεινάρια) – αποτύπωση με
τριβή του φλοιού ενός δέντρου – 2012
Παράσταση και χαρτί: 53 εκ. x 75 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 3859 – Απόκτηση 2017