ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

ecce

Ecce Agnus Dei Ecce qui tollit peccata mundi (Ιδού ο αμνός του Θεού ιδού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου)

Ανώνυμος (18ος-19ος αιώνας) χαράκτης,
Ecce Agnus Dei Ecce qui tollit peccata mundi (Ιδού ο
αμνός του Θεού ιδού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου)
επιχρωματισμένη οξυγραφία και χαλκογραφία
με καλέμι – ca 1800
Παράσταση: 30 εκ. x 21,5 εκ.
Χαρτί: 42,3 εκ. x 25,3 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 2601 – Απόκτηση 2013