ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Paul Gavarni (Sulpice – Guillaume Chevallier)
(1804 – 1866) χαράκτης,
Doux entretien (Γλυκεία συνομιλία) – λιθογραφία
(Τυπωθήτω) – 1850
Παράσταση: 13,8 εκ. x 15 εκ.
Χαρτί: 26 εκ. x 35 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ.1256 – Απόκτηση 2011